Brandmeldinstallaties

Met een brandmeldinstallatie wordt een brand zo vroeg mogelijk ontdekt

Brandbeveiliging is in de loop van de jaren steeds strenger vastgelegd. De regelgeving stelt hoge eisen aan de werkzaamheden en dus ook aan de mensen die hiervoor verantwoordelijk zijn. Onze medewerkers zijn opgeleid tot Installatiedeskundige brandmeldinstallaties (IDB), Onderhoudsdeskundige brandmeldinstallaties (ODB) en Projecteringsdeskundige brandmeldinstallaties (PDB).

ConnectTotaal installeert brandmeldinstallaties en ontruimingsinstallaties conform de eisen en normen van de NEN2535 en de NEN2575.

Brandmeldinstallaties

Het doel van een brandmeldinstallatie is een brand in een dusdanig tijdig stadium te ontdekken, lokaliseren en signaleren, dat de interne organisatie kan worden gewaarschuwd en automatisch alle noodzakelijke brandveiligheidsvoorzieningen worden geactiveerd, zodat personen zich in veiligheid kunnen brengen of in veiligheid kunnen worden gebracht.

Een goede brandmeldinstallatie is van levensbelang voor zowel personen als goederen. Een brandmeldinstallatie is een alarmsysteem, waarmee een brand zo vroeg mogelijk wordt ontdekt. De brandmeldinstallatie stuurt ontruimingsalarmsystemen, liften of blusinstallaties aan. Door het deskundig plaatsen van brandmelders en/of handmelders kan veel schade voorkomen worden. Er zijn verschillende soorten brandmeldinstallaties, toegespitst op uw specifieke situatie.

 

Contact

Neem vrijblijvend contact met ons op. Bel ons op 0168 820216 of stuur een email naar info@connecttotaal.nl